Wybór zasobu
Źródło
Zakres
Typ treści
Filtr
Wyświetlone treści muszą spełniać te warunki.
Wyróżnione kategorie
Niestandardowe właściwości
Sortowanie i grupowanie
Umożliwić konwersję do
DOC
ODT
PDF
RTF
SXW
TXT
Wybierz docelowego wydawcę treści

Wyświetl metadane

Pola metadanych
Treść

Opis zmiennych

[$ASSET_ENTRIES$]
The list of assets
[$COMPANY_ID$]
ID firmy skojarzonej z blogiem
[$COMPANY_MX$]
MX firmy skojarzonej z blogiem
[$COMPANY_NAME$]
Nazwa firmy skojarzona z blogiem
[$FROM_ADDRESS$]
portal.internet@lasy.gov.pl
[$FROM_NAME$]
Portal Korporacyjny LP
[$PORTAL_URL$]
10.0.253.67
[$PORTLET_NAME$]
Aktualności
[$SITE_NAME$]
Nazwa witryny skojarzona z blogiem
[$TO_ADDRESS$]
Adres odbiorcy emaila
[$TO_NAME$]
Nazwa odbiorcy emaila