ZANOCUJ W LESIE

Od 1 maja w Nadleśnictwie Płock funkcjonować będą 3 specjalne obszary leśne, gdzie miłośnicy nocowania w lesie będą mogli uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

 

W Nadleśnictwie Płock obszar „Zanocuj w lesie” to ponad 1500 ha lasu w 3 różnych lokalizacjach widocznych  na mapie oraz z poziomu aplikacji mBDL (z menu wybierz – mapy BDL – mapa zagospodarowania turystycznego). Każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Pamiętaj, w jednym miejscu może teraz nocować maksymalnie dziewięć osób, przez nie dłużej niż dwie noce z rzędu. W tym przypadku zgłoszenie nie jest wymagane.

Jeśli chcesz nocować dłużej i/lub w większym gronie musisz dokonać zgłoszenia. Musisz to zrobić za pomocą formularza zgłoszeniowego wsyłając wymagane Regulaminem dane na adres: plock@lodz.lasy.gov.pl

W lasach objętych Programem wszystkie prace z zakresu gospodarki leśnej, jak i czynności łowieckie prowadzone są bez zmian. Informacja o prowadzonych  pracach  z zakresu pozyskania jest dostępna tutaj. Należy stosować się do wszystkich aktualnie obowiązujących na danym terenie zakazów i ostrzeżeń.

PODSUMOWANIE

Zanim udasz się na wyprawę zapoznaj się z:
1.    Regulaminem korzystania z obszaru - Regulamin znajdziesz poniżej w załącznikach.
2.    Informacjami, gdzie wyznaczone są miejsca do rozpalenia ogniska. W obszarach Nadleśnictwa Płock  drewno musisz przynieść sam.
3.    Mapą okresowego zakazu wstępu do lasu https://zakazywstepu.bdl.lasy.gov.pl/zakazy/ Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem.
4.    Zagrożeniami wystepującymi w lesie.
5.    Z informacjami, gdzie mogą być prowadzone prace gospodarcze. Na powierzchniach tych obowiązuje czasowy zakaz wstępu.
6.    Z terminami polowań zbiorowych. Koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin terminy polowań.
7.    Jeśli przewidujesz więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz wypełnić  i wysłać formularz zgłoszenia noclegów i uzyskać zgodę nadleśnictwa.

Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie  i wysłanie formularza nie później niż 2 dni robocze od planowanego noclegu na adres: plock@lodz.lasy.gov.pl Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Kontakt do koordynatora programu w nadleśnictwie: Małgorzata Włoczkowska, tel. 24 262 77 74 wew. 120.

 

Wypełnij ankietę  "Zanocuj w lesie" - ankieta dla użytkowników.